Certifications

Anya Kumari (86%)

Murshida Khatoon (88%)

Akshita Chatterjee

MD Amir E Azam (84%)

Ajit Samal

Subham Kumar

Pankaj Priya

Nidhi Singh (84%)

Neha Sharma

Archit Kesarwani

Saurabh Singh

Himanshu Jain

Susanta Sanki

Sonali Chaurasia (82%)

Ketan Chaudhary (78%)

Divyanshi kaushal

Rahul Kumar

Aditya Kumar

Jeenu Rathour

Atul Kashyap

Vivek Tiwary

Class PGDM 2018-2020 (84%)